PR strategija

U području PR-a, pružamo sveobuhvatno upravljanje kampanjama te pomažemo u uspostavi ili poboljšanju odnosa s ciljanom publikom. Naš fokus je na kreiranju komunikacijskih kampanja s ciljem povećanja prihoda i postizanja zacrtanih poslovnih ciljeva.

Konzultacije i priprema strategije

Započinjemo s konzultacijama kako bismo dublje razumjeli vaše potrebe i ciljeve. Na temelju dobivenih informacija, razvijamo prilagođenu strategiju koja će najefikasnije podržati vašu viziju i poslovne ambicije.

 

Interna i eksterna komunikacija

Upravljanje internom i eksternom komunikacijom ključno je za izgradnju snažnih odnosa. Pomažemo u stvaranju jasnih i dosljednih poruka unutar vaše organizacije te komuniciranju tih poruka prema van, prema klijentima, partnerima i javnosti.

 

Odnosi s javnošću

Razvijamo i implementiramo strategije odnosa s javnošću koje pomažu u oblikovanju pozitivnog javnog imidža. Ovo uključuje upravljanje kriznim situacijama, medijsku podršku pri organizaciji događanja, suradnju s medijima i gradnju odnosa s ključnim dionicima.

 

Edukacija

Kroz edukativne inicijative pridonosimo jačanju svijesti o vašoj organizaciji ili proizvodima usredotočujući se na informiranje ciljane publike o vašim vrijednostima i doprinosu.

Povezani projekti

Splitski Vali

Petrokamen